Honorary Committee

prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński

prof. dr hab. inż. Jerzy Madej

prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

prof. dr hab. inż. Franciszek Romanów