Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 3(112)/2017

Pawel Skalski, Weronika Ślubowska

pp. 69-76

REVIEW OF MAGNETORHEOLOGICAL DAMPERS

Abstract

In the paper the comprehensive review of the research and development done on different constructions of magnetorheological dampers. In the introduction part the magnetorheological materials are characterized and examples of magnetorheological dampers are presented. In the next part of this document the construction solutions of dampers with magnetorheological fluids are described. Then in the third Section the dampers with magnetorheological elastomers are shown. At the end, the conclusions are delivered.

Keywords: damper, magnetorheological fluid, magnetorheological elastomer

PRZEGLĄD TŁUMIKÓW MAGNETOREOLOGICZNYCH 

Streszczenie

W niniejszej publikacji przedstawiony jest kompleksowy przegląd konstrukcji tłumików magnetoreologicznych. We wprowadzeniu scharakteryzowane są materiały magnetoreologiczne i przykłady tłumików magnetoreologicznych są przedstawione. W kolejnej części pracy prezentowane są rozwiązania konstrukcyjne tłumików z cieczą magnetoreologiczną. W części trzeciej tłumiki z elastomerami magnetoreologicznymi są pokazane. Praca kończy się konkluzjami.

Słowa kluczowe: tłumik, ciecz magnetoreologiczna, elastomer magnetoreologiczny