Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 5(114)/2017

Aleksander Kuranowski

pp. 17-26

POWER STEERING AND SELECTED VEHICLE MOTION CONDITIONS

Abstract

The one side of a car wheels – the most frequently right – leaving of the road causes instantaneous reaction to return into the road (edge drop-off effect). Although, the turn left of the steering wheel leads to return into the roadway, but because of the excessively violent turn with it – especially it concerns cars equipped with ESP, triggers off uncontrolled return from the right shoulder of the road, crossing the axis of the road and transition into the left hand lane (hook fish effect) bringing about quite often disastrous results. In this paper this phenomenon is analysed and the own solution aiming to eliminate of the results of too violent turn left wheel steering is being proposed.

Keywords: car accident, power steering assist device, selected traffic states, fish hook effect

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO A WYBRANE STANY RUCHU POJAZDU

Streszczenie

Relatywnie często spotykana bywa sytuacja, w której samochód zjeżdża – najczęściej prawymi kołami – na pobocze obniżone w stosunku do poziomu jezdni. Typową reakcją kierowcy jest wówczas intensywny skręt w lewo mający na celu możliwie szybki powrót wszystkimi kołami na jezdnię.
W artykule omówiono charakterystyki elektrycznego urządzenia wspomagającego układ kierowniczy pod kątem ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo wynikającego ze zbyt szybkiego powrotu na jezdnię jako skutku wyposażenia pojazdu w urządzenie wspomagające. Omówiono dynamikę urządzenia EPS i zaproponowano sposób ograniczenia tego zjawiska.

Słowa kluczowe: wypadek samochodowy, urządzenie wspomagające układ kierowniczy, wybrane stany ruchu, efekt fish hook