Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 3(121)/2019

Jarosław Zalewski

pp. 59-67

ON A CERTAIN EXAMPLE OF A MOTOR VEHICLE BRAKING IN A TURN SIMULATION

Abstract

In this paper selected phenomena during vehicle curvilinear motion have been presented in different road conditions as an attempt to consider the certain attitude towards the aspects of traffic safety related to motor vehicles. As an attempt to analyze the vehicle response to the external disturbances in different road conditions and maneuvers this work is one of several ideas of analysis of motor vehicle dynamics. In general, research was based on simulations in the MSC Adams/Car software, version 2005r2. The following results may also serve e.g. as a basis of motor vehicle stability examination. The curvilinear motion of a vehicle seems important from the point of view of the maneuvers concerning the change in the direction of motion.

Keywords: dynamics, braking, lateral motion

O PEWNYM PRZYKŁADZIE SYMULACJI HAMOWANIA SAMOCHODU  NA ZAKRĘCIE

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane zjawiska podczas ruchu krzywoliniowego pojazdu w różnych warunkach drogowych jako próbę podejścia do wybranych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z pojazdami silnikowymi. Jako próba analizy reakcji pojazdu na zakłócenia zewnętrzne spowodowane głównie warunkami drogowymi i manewrami praca ta jest jedną z wielu koncepcji analizy dynamiki pojazdów silnikowych. Badania opierały się na symulacjach w oprogramowaniu MSC Adams/Car, wersja 2005r2. Poniższe wyniki mogą również służyć np. jako podstawa badania stateczności pojazdu silnikowego. Krzywoliniowy ruch pojazdu wydaje się ważny z punktu widzenia manewrów dotyczących zmiany kierunku ruchu.

Słowa kluczowe: dynamika, hamowanie, ruch krzywoliniowy